top of page

Suzuki dwarsfluitles

De Suzuki methode

De Suzuki methode is ontwikkeld door de Japanse violist Shinichi Suzuki (1898-1998)

De fluitist Toshio Takahashi is de auteur van de Suzuki methode voor fluit en hij heeft hiervoor nog samengewerkt met Suzuki zelf.

Het uitgangspunt van de methode is dat alle kinderen “talenten hebben” of in elk geval mogelijkheden tot leren. Een belangrijke voorwaarde om talenten te laten ontwikkelen is een liefdevolle positieve begeleiding van ouders én docenten. 

Iemand die les krijgt volgens de Suzuki methode leert vanaf het begin op een auditieve manier dwarsfluit te spelen. Suzuki vergeleek het leren van een instrument met het leren van de moedertaal: eerst leren spreken en later leren schrijven. Zo werkt het met deze vorm van muziekles ook.

 

Jonge leeftijd

Al vanaf 4/5 jaar kun je beginnen met dwarsfluitles. Soms zelfs al met 2,5-3 jaar.

Net als bij viool huur je in het begin een dwarsfluit op maat. Voor jonge kinderen is er eerst de Nuvo-fluit, dan de Jupiter kinderfluit, de gewone fluit met krom kopstuk en later de hele fluit. We gebruiken de liedjes uit "Little Bird" als opmaat naar boek 1 van de Suzuki methode. 

 

Ouders

Ouders spelen een belangrijke rol tijdens en na de les zodat zij hun kind zo goed mogelijk thuis met het studeren kunnen helpen, aan te moedigen, positief te bekrachtigen, door te zetten enzovoort. Daarom krijgen zij in het begin ook zelf fluitles om goed te leren hoe je dwarsfluit speelt. Al in de les wordt doorgenomen wat je waarom en op welke manier met je kind moet studeren aan de hand van een invulschema.

Ouders maken zelf aantekeningen tijdens de (groeps)les.

 

Vast repertoire

Er wordt gewerkt met een vast repertoire van waaruit alle nieuwe stappen geïntroduceerd en eenmaal geleerde stukken verfijnd kunnen worden. Met deze stukken krijgen kinderen een stevige basis om samen te leren spelen, zelfs met leerlingen van andere docenten op de fluitworkshops in binnen- en buitenland. 

 

Noten lezen

Aangezien de meeste kinderen als vanzelf belangstelling voor zoiets als letters hebben leren ze ook al na een aantal lessen noten en ritmes lezen met behulp van de Music Mind Games. Op deze manier zijn kinderen al snel in staat om eenvoudige bladmuziek van blad te spelen. 

Het Suzuki-repertoire blijft, vanzelfsprekend, auditief aangeleerd worden.

 

Cd

Het dagelijks luisteren naar de cd plaatst het kind in een muzikale omgeving waarbij muzikale structuren en harmonieën als vanzelf in hun systeem komen en ze steeds makkelijker de liedjes uit het hoofd aan leren.

 

Studeren

Een instrument moet je dagelijks bespelen. Dat betekent dat er echt elke dag gestudeerd moet worden. In het begin zul je misschien nog niet zo lang bezig zijn maar al gauw ben je wel een half uurtje bezig.

Groepsles

Vanaf het begin krijgt een kind elke week individuele les maar zijn er ook elke week groepslessen. De groepslessen zijn een belangrijk middel om veel elementen van het leren van een instrument te leren zoals: samenspelen, voor elkaar voorspelen, een onderwerp extra uitdiepen, werken aan een mooie groepsklank, oefeningen voor je lijf of ademhaling, de gezelligheid van samen studeren en meerstemmig leren spelen.

 

foto TooT.jpg

Nuvo kinderfluit
voor Little Bird les

Jupiter kinderfluit

Dwarsfluitkrom.jpg

Dwarsfluit met krom kopstuk

Normaal formaat fluit

foto van Aukje van Bezeij

 

foto van Aukje van Bezeij

Tekening van Caitlyn, juli 2016

bottom of page